Viti Cultura Sp. z o.o.

ul. Wilczycka 27/26

02-488 Warszawa,

NIP 522-293-99-44, REGON 142208880, KRS 0000350208,

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sadu Rejestrowego Kap. zał. 10000zł.

 

e-mail:

kontakt@viticultura.pl
viticultura.polska@gmail.com


tel. +48 602 352 748

 


krzak winorośli