ODMIANY - PODKŁADKI - SADZONKI

odmiany winorośli

1. Odmiany winorośli

Nawet najlepiej wybrane miejsce pod uprawę nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, jeśli zostanie obsadzone nieodpowiednim materiałem sadzeniowym. Źle dobrane odmiany winorośli, niewłaściwe podkładki albo kiepskiej jakości sadzonki mogą łatwo doprowadzić do tego, że po paru latach trzeba będzie karczować krzewy.

Dobór odmian winorośli jest obok wyboru lokalizacji bodaj najważniejszą, strategiczną decyzją związaną z założeniem winnicy i trzeba tu zaznaczyć – decyzją niełatwą. W winnicach świata uprawia się parę tysięcy odmian winorośli, lecz tylko niewielka część z nich ma szansę sprawdzić się w towarowej uprawie w naszych stosunkowo trudnych warunkach klimatycznych. Wielu początkujących winogrodników pewnie chciałoby posadzić w swojej winnicy szczepy znane ze słynnych winnic francuskich, włoskich, czy hiszpańskich, ale nie jest to chyba najlepsza recepta, aby w naszych warunkach uzyskać dobre wino.

W starannie wybranych, najcieplejszych siedliskach, szczególnie w zachodniej Polsce, gdzie występują stosunkowo łagodne zimy, możliwa jest uprawa niektórych klasycznych odmian Vitis vinifera, jak Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, Riesling, Traminer, czy Zweigelt. Jednak w większości lokalizacji naszych winnic uzyskamy znacznie lepszy efekt uprawy – i z reguły lepsze wino – sadząc odmiany bardziej odporne na mróz i choroby, a jednocześnie mniej wymagające względem klimatu i pogody. Dostępne obecnie odporne odmiany, jak Regent, Rondo, Johanniter, Hibernal, Solaris i inne dają w naszych warunkach bardzo dobrej jakości wina, nagradzane medalami na międzynarodowych konkursach winiarskich. Za najważniejsze w projektowaniu struktury nasadzeń, uważamy znalezienie optymalnego balansu między „nobliwymi” odmianami Vitis vinifera, a nowymi odmianami odpornymi.

Tradycyjne, stare odmiany Vitis vinifera (jak np. Pinot Noir, czy Traminer) posiadają liczne klony, które mogą się dość znacznie różnić miedzy sobą walorami użytkowymi oraz jakością i charakterem uzyskanego z nich wina. Jedną z podstawowych cech różniących poszczególne klony jest budowa gron i

wielkość jagód. Grona zbite podlegają większemu zagrożeniu botrytis, co w wielu przypadkach dramatycznie limituje plon i obniża jakość wina. Poszczególne klony, zwłaszcza w ramach odmian szczególnie często mutujących jak Pinot Noir, mogą się znacznie różnić jeśli chodzi o siłę drewnieniaa przez to mrozoodporność. Co więcej różnice dotyczące mrozoodporności w ramach klonów jednej odmiany mogą być większe niż pomiędzy różnymi odmianami – zjawisko to jest szczególnie wyraźnie w Polsce, gdzie część klonów może nie osiągnąć minimów termicznych gwarantujących dobre zdrewnienie. Jeśli więc zamierzamy sadzić takie odmiany, należy zwrócić uwagę na wybór odpowiednich klonów a każdorazowy zakup potwierdzić zasadnością ich zastosowania w Polsce.

Przy wyborze odmian i klonów winorośli należy brać pod uwagę następujące kryteria:

  • jakość i charakter wina
  • pora dojrzewania winogron
  • odporność na niskie temperatury
  • odporność na choroby i szkodniki
  • plenność
  • trudności w uprawie (w przypadku upraw amatorskich)

obowiązujący dobór odmian do produkcji wina (w przypadku upraw komercyjnych)

Pozytywne cechy winorośli nie zawsze chadzają parami i wybierając odmiany na większe towarowe
winnice często będziemy musieli decydować się na bolesne kompromisy między wymarzonym
przez nas charakterem wina (albo nazwą odmiany, którą chętne umieścilibyśmy na etykiecie) a
możliwościami siedliska i opłacalnością uprawy. Jest to jedna z decyzji, którą musi podjąć właściciel
przyszłej winnicy i którą naszym klientom zawsze uświadamiamy, przedstawiając konsekwencje
różnych wersji nasadzeń.

winogrona Odmiana Siegerrebe, jedna z najwcześniejszych odmian do uprawy w Polsce, początek września 2008

2.Podkładki

Winorośl z reguły szczepi się na specjalnych podkładkach, odpornych na filokserę, a stosunkowo rzadko stosuje się uprawę krzewów “na własnym korzeniu” (praktycznie tylko poza Europą). Dostępne są dziesiątki rodzajów takich podkładek, dostosowane do różnych warunków siedliskowych i mające różny wpływ na wegetację krzewów, skracające bądź wydłużające wegetacje, pomniejszające lub powiększające plonowanie itd. Podkładki powinno się dobierać zarówno pod kątem cech danej odmiany i klonu (siła wzrostu krzewów, plenność, zapotrzebowanie na składniki odżywcze), jak też do warunków glebowych lokalizacji (wilgotność, żyzność gleby, zawartość aktywnego wapnia, etc.). Przykładowo unika się kombinacji podkładki podnoszącej plenność jaką jest 5BB z klonami jakościowymi, których selekcja polegała na znalezieniu klonu o naturalnie niższej jakości, za czym zazwyczaj idzie większa jakość wina. Nie jest to też podkładka stosowana dla odmian wrażliwych na
warunki kwitnienia.

Dobór podkładek wymaga sporej wiedzy i precyzji i często zdarza się, że nawet dla tej samej odmiany sadzonej w różnych częściach tej samej parceli (np. w górnej i dolnej partii

stoku) należy zastosować różne rodzaje podkładek, głównie z powodu różnych warunków wilgotnościowych gleb położonych na stoku. Niewłaściwie dobrane podkładki często są przyczyną różnorakich problemów przy uprawie winnicy. Mogą one np. niekorzystnie wpływać na plonowanie i dojrzewanie winogron, pogorszyć zaopatrzenie krzewów w substancje odżywcze albo zwiększyć ich podatność na choroby, szkodniki i przemarzanie.

W pewnych przypadkach, zwłaszcza na nietypowych glebach może się zdarzyć potrzeba zastosowania rzadko występujących kombinacji odmian i podkładek, które nie zawsze znajdują się
w bieżącej ofercie szkółek winorośli (np. znoszących bardzo wysokie pH jak 8B, 41B czy Fercal) . Jeśli więc planujemy większe, parohektarowe nasadzenia winorośli, warto odpowiednio wcześnie skontaktować się z dostawcą sadzonek – co najmniej kilkanaście miesięcy przed planowanym terminem sadzenia – aby zamówić takie nietypowe sadzonki specjalnie dla naszej winnicy. Cykl produkcji sadzonek rozpoczyna się jesienią, od skompletowania odpowiednich zrazów wybranych klonów oraz podkładek czyli na ok.1,5 roku przed ich sadzeniem na kolejną wiosnę.

szczepienie winorośli Omega, typowy sposób szczepienia winorośli

3. Sadzonki stosowane do nasadzeń

Ogromne znaczenie dla kondycji przyszłej winnicy ma także jakość materiału sadzeniowego. Ważne jest, aby sadzonki pochodziły z pewnego źródła. Zarówno materiał na podkładki, jak i zaszczepione na nich zrazy powinny pochodzić z odpowiednio kontrolowanych plantacji matecznych, które są wolne od patogenów i wirusów oraz gwarantują określony genotyp odmiany lub klonu. Sadzonki stosowane na komercyjnych plantacjach powinny też spełniać normy techniczne (odpowiednia długość, grubość łozy z której zostały wykonane, etc.), określone przepisami.

Szczególnie istotną sprawą jest legalne pochodzenie sadzonek nowszych odmian i klonów, które są chronione na mocy tzw. wyłącznego prawa hodowcy. Do tej kategorii należy większość popularnychw Polsce odmian odpornych. Kupując sadzonki takich odmian powinniśmy żądać odpowiednich dokumentów potwierdzających ich legalne pochodzenie oraz uiszczenie stosownej opłaty licencyjnej. Należy pamiętać, że uprawa chronionych odmian bez dopełnienia tych formalności naraża nas na przykre konsekwencje prawne i finansowe. W niektórych przypadkach właściciele nowych odmian, żądają od winiarzy podpisania umowy zwanej kontraktem. Umowa ta ma

na celu zabezpieczenie zarówno interesów winiarza jak i właściciela odmiany (bądź klonu). Zabezpiecza ona właściciela przed nielegalnym rozmnażaniem oraz niejednokrotnie zobowiązuje winiarza do odesłania danych o efektach uprawy. W szczególności umowa ta tyczyć się może odmian o statusie materiału eksperymentalnego, którego bez podpisania ww. umowy, w ogóle nie można by zastosować do nasadzeń i produkcji wina. Podpisanie kontraktu jest zatem swoistą furtką prawną do skorzystania z nowych odmian, zanim przejdą one proces upraw eksperymentalnych i pojawią się w klasie certyfikowane - testowane na obecność wirusów, która jest obecnie podstawową klasą do nasadzeń produkcyjnych.

Materiał sadzeniowy dostarczony ze szkółki powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przesychaniem i pleśnieniem. Sadzonki powinny być zawoskowane i przycięte na odpowiednią długość, a także posiadać odpowiednie oznaczenie (tzw. paszport), z określeniem odmiany, klonu oraz podkładki i jej klonu. Warto także upewnić się, czy dostarczony materiał sadzeniowy jest klasy „certyfikowany, testowany na obecność wirusów”, co pozwoli później uniknąć problemów w uprawie związanych ze spadkiem plonów.

sadzenie winnicy Sadzonki tuż przed sadzeniem, Winnica Pałac Mierzęcin, wiosna 2007

4. Klasy sadzonek i selekcja klonalna

W Polsce obowiązuje uproszczony system kwalifikacji sadzonek winorośli z oznaczeniem tylko jednej kategorii – CAC (Conformitas Agraria Communutatis), jest to oznaczenie jakie możemy porównać do klasy standard (choć de facto jest to klasa niższa), czyli sadzonki spełniające wymogi właściwe dla danej odmiany, wykonane bez wad, pozbawione organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od patogenów. Jest to niezmiernie pojemna klasa, w ramach której mieszczą się zarówno dobre sadzonki pochodzące z kilku polskich szkółek o uznanej już u nas renomie, jak i każde inne, których producenci dokonali zgłoszenia produkcji do PIORIN i otrzymali paszport producenta z lakonicznym oznaczeniem VITIS. Należy zauważyć, że jest to system szkodliwy dla klienta, ponieważ powoduje zrównanie sadzonek jakościowo lepszych z gorszymi, przy czym wymogi produkcji nawet dla tych lepszych mają się nijak do zasad stosowanych w systemach kwalifikacji sadzonek winorośli w krajach winiarskich. Zrazy do produkcji sadzonek mogą być u nas pobierane praktycznie z każdego krzewu winorośli bez żadnych badań klasy materiału (w tym z normalnych winnic produkcyjnych), co stoi w jawnej sprzeczności z systemem kwalifikacji sadzonek w Europie, czyli prowadzeniem i nadzorowaniem specjalnych pól matecznych, selekcji klonalnej zarówno odmian jak i podkładek. W krajach winiarskich występuje zazwyczaj kilka klas sadzonek, z których każda podlega różnym wymogom co do zakresu i częstotliwości badań na obecność wirusów czy agrobecterium (są to m.in. klasy elitarna, bazowa, testowane na wirusy, eksperymentalna i standard). Cześć krzewów na plantacjach matecznych, a w niektórych przypadkach wszystkie (zwłaszcza w najwyższej klasie) bywa badana nawet corocznie. Proces wyprowadzania odmiany, czy też obecnie zazwyczaj klonu, zwiemy selekcją klonalną, co oznacza wieloletni procesrozmnażania sadzonek w coraz niższych klasach, zapoczątkowany od pobrania zrazu z krzewu matecznego, często znalezionego na starej winnicy. Taki też proces zapoczątkowano w Polsce w 2007 roku, po znalezieniu i zidentyfikowaniu kilku starych odmian krzewów dziko rosnących w okolicach Zielonej Góry. Dzięki temu, już za kilka lat pojawi się możliwość nasadzeń klonów pochodzących w dawnych winnic zielonogórskich, wśród nich Traminer, Spätburgunder, Riesling czy miejscowa gwiazda Tauberschwarz, stający się synonimem upraw klasycznych odmian w Zielonej Górze. Klony te wzbogacą rynek klonów dostępnych do nasadzeń Europie, dzięki czemu dokonamy kolejnego kroku w rozwoju Polski jako kraju winiarskiego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w procesie selekcji klonalnej wspierają nas nasi przyjaciele z Niemiec, ampelograf Andreas Jung oraz winiarz Reinhard Antes, bez pomocy i zaangażowania których cały projekt nigdy nie miał by miejsca. Po raz pierwszy kilkadziesiąt krzewów zostało rozpoznanych podczas wyprawy ampelograficznej w okolicach Zielonej Góry

w połowie czerwca 2007 a już dwa dni później sensacyjne odkrycie m.in. Tauberschwarza, zostało zaprezentowane na
Międzynarodowej Konferencji Winiarskiej w Mierzęcinie. Mamy nadzieję pozyskać w następnych latach kolejne środki i dofinansowanie, które umożliwi przeprowadzenie bardziej wnikliwych badań ampelograficznych w woj. lubuskim a być może i innych regionach Polski. Stare krzewy różnych odmian Vitis vinifera zdarza się nam znajdywać choćby w Warszawie czy Krakowie, gdzie pod klasztorem kamedułów, znaleźliśmy odmianę Feteasca Regala (Galbena de Ardeal), będącej dowodem przynależności Krakowa do zupełnie innych stref wpływów winiarstwa Europy Środkowo – Wschodniej.

Feteasca-regala

Feteasca Regala (Galbena de Ardeal), wyciąg z rumuńskiej ampelografii z roku 1959

VITI CULTURA pomoże dobrać odmiany winorośli i podkładki odpowiednie do warunków konkretnej lokalizacji winnicy, mając przy tym na względzie Państwa oczekiwania dotyczące jakości i charakteru wina, jakie będzie tam w przyszłości produkowane.Dostarczamy także najwyższej klasy sadzonki winorośli, pochodzące z renomowanych szkółek europejskich.

Zobacz ofertę sadzonek »


krzak winorośli