SPECJALIŚCI FIRMY VITI CULTURA

Agnieszka Wyrobek Rousseau - enolog

Agnieszka Wyrobek Rousseau

Absolwentka Uniwersytetu w Montpellier we Francji, gdzie uzyskała Diplôme National d'Oenologue (państwowy dyplom sygnowany przez francuskie ministerstwo rolnictwa). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie uprawy winorośli, produkcji wina i pochodnych, projektowania przetwórni i organizacji pracy, zdobyte w winnicach i winiarniach na obu półkulach. Doświadczenie to poparte jest kilkuset medalami na międzynarodowych konkursach, jakie zdobyły wina w których produkcji uczestniczyła.

Jest wiceprzewodniczącą stowarzyszenia Women and Wines of the World i współorganizatorką międzynarodowego konkursu Femmes et Vins du Monde odbywającego sie corocznie w Monte Carlo (Monako) oraz zasiada w jury wielu międzynarodowych konkursów.

Jest wykładowcą na Uniwesytecie Jagiellońskim, autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej oraz członkiem Union des Oenologues de France. Współpracowała m.in. z Magazynem Wino, Czasem Wina, jest autorką stron www.kurdesz.com oraz www.vinaspora.com.

W ramach działalności spółki Viti Cultura Agnieszka Wyrobek Rousseau zajmuje się projektowaniem oraz doborem odpowiedniego sprzętu do winiarni. Świadczy też usługi w zakresie doradztwa enologicznego, w tym związane z uprawą i procesem technologicznym produkcji wina.

Wojciech Bosak - krytyk winiarski

Wojciech Bosak

Niezależny dziennikarz i krytyk winiarski, stale współpracuje m.in. z periodykami winiarskimi Magazyn Wino, Czas Wina, portalem Vinisfera i przewodnikiem Österreichische Beste Weine. Opublikował ponad 150 artykułów o winorośli i winie w periodykach polskich i zagranicznych. Regularnie sędziuje na międzynarodowych konkursach winiarskich. Jest członkiem FIJEV i Kapituły Wina Uniwersytetu Jagiellońskiego Prowadzi autorską stronę Winologia.

Od 1996 zajmuje się uprawą winorośli. Jest jednym z założycieli i aktualnym wiceprezesem Polskiego Instytutu Winorośli i Wina. Autor kilku publikacji o uprawie winorośli i produkcji wina, regularnie prowadzi szkolenia dla winogrodników i winiarzy. Projektował i doradzał przy zakładaniu kilkunastu winnic w różnych regionach Polski.

W firmie Viti Cultura Wojciech Bosak zajmuje się oceną siedliska i tworzeniem projektów nowych winnic, w tym z uwzględnieniem aspektów marketingowych sprzedaży wina. Specjalista w zakresie enoturystyki i organizacji szkoleń winiarskich.

Grzysztof Górka Winnice Polskie

Krzysztof Górka

Miłośnik i pasjonat uprawy winorośli, w szczególności zwolennik zasadności propagowania profesjonalnej uprawy w Polsce.

Współautor założonego w roku 2005 portalu Winnice Polskie, który był jedną z pierwszych stron edukacyjno – informacyjnych, promujących ideę uprawy winorośli w Polsce. Pomysłodawca i współorganizator I Międzynarodowej Konferencji w Polsce, która odbyła się latem roku 2007 w Mierzęcinie. Współorganizator Cool Climate Customers Conference (CCCC 2010), imprezy która odbyła się w Heppenheim w Niemczech, gromadząc ponad 100 winiarzy z całego świata, w tym ponad 50 osób
z Polski i krajów sąsiednich, zaproszonych przez firmę Viti Cultura.

Od 2005 w ramach firmy e-sadzonka.pl zajmuje się projektowaniem winnic, doborem odmian, klonów i podkładek, oraz realizacją i wdrażaniem projektów winiarskich w praktyce. Współpracownik i wyłączny przedstawiciel instytutu winiarskiego Forschungsanstalt Geisenheim na Polskę, zajmujący m.in. nadzorowaniem plantacji matecznych na terenie naszego kraju.

Współautor koncepcji słupków winiarskich VITICULTURA™. W firmie Viti Cultura zajmuje się finansowymi aspektami uprawy winorośli, koordynowaniem projektów prowadzonych dla poszczególnych klientów oraz ich późniejszym wdrażaniem.

Damian Małek - specjalosta uprawy winorośli

Damian Małek

Specjalista w zakresie uprawy winorośli z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Pracę w winiarstwie rozpoczął w roku 1996 wraz z wyjazdem do Niemiec, gdzie przez pierwsze 3 lata pracował w 15-to hektarowej winnicy Simon-Bürkle.

W 1999r. rozpoczął pracę w firmie winiarskiej, ANTES Weinbau & Rebenveredlung znanej nie tylko w Niemczech z sadzonek o wyjątkowym poziomie jakości. Pod okiem specjalistów - dyplomowanych inżynierów winiarzy miał okazję zapoznać się z całością procesu produkcji sadzonek i prowadzenia winnic, gromadząc przez ponad 10 lat pracy doświadczenia praktycznie z większości zagadnień związanych z winiarstwem i produkcją sadzonek, dzięki pracy w firmie na wielu różnych stanowiskach. Specjalista od upraw na stromych nietarasowanych zboczach.

Współpracownik firmy e-sadzonka.pl w zakresie sadzenia maszynowego i ręcznego oraz nadzorowania młodych plantacji. Współautor koncepcji słupków winiarskich.

W firmie Viti Cultura Damian Małek zajmuje się sadzeniem maszynowym, montażem rusztowań, doradztwem w zakresie doboru i obsługi maszyn oraz wykonywaniem całości prac uprawowych. W sezonie zimowo- wiosennym nadzoruje proces szczepienia sadzonek.

KONSULTANCI ZEWNĘTRZNI VITI CULTURA

Damian Małek - specjalosta uprawy winorośli

Monika Białobrzeska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Geografia (specjalność geografia fizyczna – meteorologia i klimatologia), realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Uczestniczka studiów doktoranckich w dziedzinie meteorologii i klimatologii na tej samej uczelni. Stypendystka, uczestnik licznych szkoleń i warsztatów, krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych o tematyce dotyczącej m.in. uprawy winorośli, agrometeorologii, systemów informacji geograficznej (GIS, analizy przestrzenne) oraz dendrochronologii i dendroklimatologii. Członek GiESCO (Group of International Experts of Vitivinicultural Systems for CoOperation).

Autorka prac naukowych, prezentacji oraz posterów konferencyjnych, osoba zaangażowana oraz pełna pasji.

Damian Małek - specjalosta uprawy winorośli

Dr Janusz Mazurek

Doktor nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin, prowadzący samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w ochronie roślin ogrodniczych - w szczególności tych uprawianych w gruncie.

Aktualnie doradza w gospodarstwach o łącznym areale ok. 1000 ha, głównie współpracując z grupami producenckimi. Zajmuje się ochroną i nawożeniem warzyw (marchew, cebula, por i seler) oraz sadów, jagodników towarowych i winorośli (Winnica ADORIA). Prowadzi ochronę dla firm Carota Sp. z o.o oraz doradza w grupie sadowniczej Malsad Sp. z o.o., gdzie obsługuje m.in. stacje meteorologiczne iMetos do sygnalizacji parcha jabłoni. W mniejszym stopniu konsultuje ochronę w szkółkach roślin ozdobnych, a także pod osłonami. Jest autorem licznych artykułów z dziedziny ochrony roślin. Regularnie prowadzi szkolenia dla producentów i firm ogrodniczych.

W swojej dotychczasowej pracy współpracował z wieloma uznanymi w Polsce i na świecie firmami i koncernami zajmującymi się produkcją roślin oraz ich ochroną i nawożeniem (m.in. Bayer, Scotts, Koppert). Od lat ściśle współpracuje z Zakładem Fitopatologii i Mikologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zawodowe hobby - ochrona drzew i krzewów w środowisku miejskim.

krzak winorośli