PRZYGOTOWANIE DZIAŁKI

przygotowanie winnicy

 

Raz założona winnica powinna nam służyć przez co najmniej ćwierć wieku, dlatego warto poświęcić rok, czy dwa, aby wcześniej starannie przygotować działkę przed posadzeniem. Tym bardziej, że właściwe przygotowanie gleby ma decydujące znaczenie dla wzrostu młodych krzewów winorośli i wpływa na ich właściwe ukorzenienie.

Dotyczy to szczególnie gruntów, które od wielu lat leżą odłogiem, co u nas często zdarza się w przypadku zboczy (a więc potencjalnie najlepszych działek pod winnice). Doprowadzenie takiego ugoru do porządku wymaga często usunięcia rosnących tam zarośli wraz z korzeniami i wyrównania
terenu, a niekiedy tarasowania. Także w przypadku posadowienia winnicy na miejscu istniejących użytków rolnych należy grunt wcześniej odpowiednio przygotować. Trzeba o tym pomyśleć co najmniej rok przed planowanym terminem posadzeniem winnicy.

Prace przygotowawcze mają dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, jest to wytworzenie pulchnej, przepuszczalnej i przewiewnej warstwy gleby o odpowiedniej miąższości, która będzie stymulować krzewy winorośli do wytworzenia głębokiego systemu korzeniowego. W naszym klimacie ma to szczególnie duże znaczenie, gdyż głęboko zakorzenione winorośle rzadziej przemarzają w czasie bardzo mroźnych zim. Dobrze rozwinięty, głęboki system korzeniowy zmniejsza także wrażliwość krzewów na suszę i nadmierne opady i w konsekwencji zapewnia bardziej regularny i zdrowszy plon winogron. Drugim celem tych prac jest uzupełnienie w glebie składników, które zapewnią prawidłowy rozwój krzewów w pierwszych latach po posadzeniu.

Dla osiągnięcia tych celów stosuje się następujące zabiegi:

1. Wyrównanie powierzchni terenu

Zakładając winnicę w miejscu wieloletniego ugoru, a także na zboczach często konieczne jest wyrównanie powierzchni gruntu, tak aby możliwe było tam prowadzenie mechanicznej

uprawy. W ekstremalnych przypadkach, na bardzo stromych zboczach wymaga to wykonania tarasów.

2. Głęboka orka

Przed posadzeniem winnicy należy wzruszyć ziemię w warstwie ok. 40 cm lub głębiej, aby poprawić jej przewiewność, a także usunąć ewentualne przeszkody uniemożliwiające swobodny rozwój korzeni winorośli w dolnych partiach gleby i w podglebiu. Dotyczy to także pól uprawnych, na których

zwykle występuje zbita warstwa tzw. “podeszwy płużnej” na głębokości ok. 20-30 cm. W tym celu stosuje się z orkę głębokim pługiem (lub pługiem z pogłębiaczem). W przypadku cięższych gleb z reguły pozostawia się zaoraną ziemię “w ostrej skibie” na całą zimę, aby rozkruszyły się zbite bryły ziemi.
głęboka orka Głęboka orka, Winnica Srebrna Góra, jesień 2009, New Holland o mocy ok. 180KM.

3. Wapnowanie

Większość gleb w Polsce jest zbyt kwaśna dla winorośli, dlatego przed posadzeniem winnicy z reguły muszą one być wapnowane, aby uzyskać optymalny dla tej rośliny odczyn na poziomie 6,5– 7 pH. Zabieg wapnowania poprawia także

przepuszczalność i przewiewność gleby, nadając jej tzw. gruzełkowatą strukturę. Niezbędną dawkę wapna dostarcza się do gleby jednorazowo, lub dwukrotnie w odstępie kilku miesięcy.

4. Nawożenie mineralne i organiczne

Podstawowe makroelementy, niezbędne dla właściwego rozwoju młodych winorośli można dostarczyć do gleby w postaci nawozów mineralnych (odpowiednie dawki oblicza się na podstawie analizy gleby), jednak bardziej kompleksowy efekt można uzyskać stosując nawożenie obornikiem lub

kompostem. Dawka obornika w ilości ok. 50 ton na hektar zawiera nie tylko wszystkie potrzebne makroelementy, ale też wiele cennych mikroelementów (bor, cynk, kobalt, mangan, miedź, molibden), a dodatkowo jeszcze resztki organiczne, które zwiększają zawartość próchnicy w glebie.

5. Wzbogacenie zawartości próchnicy

Próchnica ma zdecydowanie dodatni wpływ na strukturę gleby: poprawia jej zwięzłość, przepuszczalność, przewiewność, a także właściwości termiczne. Zwiększenie zawartości próchnicy jest korzystne właściwie przy każdym rodzaju gleby, ale powinniśmy szczególnie o to zadbać sadząc

winnicę na glebach ubogich w ten składnik, np. na piaskach, lub ciężkich glinach. Poza obornikiem i kompostem stosuje się w tym celu tzw. zielony nawóz, czyli odpowiednio dobranie mieszanki roślin, które wysiewa się na polu, a następnie po skoszeniu przyoruje do gleby.

uprawa w międzyrzędach Uprawa w międzyrzędziach, Winnica Płochockich, Daromin 2009

6. Melioracja

Winorośl źle znosi nadmiar wilgoci w glebie, dlatego w miejscach, gdzie stale lub okresowo występuje zbyt wysoki poziom wód gruntowych niezbędne jest wykonanie odpowiedniego odwodnienia. W przypadku winnic zwykle stosuje się w tym celu drenaż na głębokości co najmniej 1 metra.

Uwaga! Z uwagi na niebezpieczeństwo erozji należy zachować szczególną ostrożność podczas wszelkich prac przygotowawczych prowadzonych na zboczach o większym spadku.

VITI CULTURA wykona a dla Państwa konieczne badania gleby i podłoża, a także wszelkie prace ziemne i uprawowe związane przygotowaniem działki pod winnicę. Na podstawie dokładnych badań gleby opracujemy dla Państwa mapki, które posłużą do podziału pola na parcele odpowiednie dla różnych kombinacji odmiana/podkładka.

Spełnij marzenia o własnej winnicy – z nami się uda!

Zobacz naszą ofertę »

krzak winorośli