PROJEKT REALIZACYJNY WINNICY

projekt winnicy

Jeśli już wybraliśmy miejsce pod winnicę i wiemy, jakie odmiany winorośli zamierzamy tam posadzić, to kolejnym krokiem jest rozplanowanie przyszłej uprawy. Projektując winnicę należy uwzględnić szereg kwestii.

1. Forma prowadzenia krzewów i gęstość nasadzeń

Wybór formy prowadzenia winorośli jest podyktowany przez szereg czynników. Są to miedzy innymi:

  • genetyczna siła wzrostu krzewów (odmiana, podkładka)
  • wilgotność i żyzność gleby
  • ekspozycja winnicy (nasłonecznienie, przewiewność)
  • niebezpieczeństwo przymrozków wiosennych
  • konieczność okrywania krzewów na zimę
  • profil produkcji (nacisk na ilość, czy jakość winogron)
  • ekonomika pracy w winnicy

Sposób formowania krzewów determinuje z kolei gęstość nasadzeń. Ilość winorośli na jednym hektarze uprawy może wynosić od 2.000 w przypadku krzewów prowadzonych w wysokich formach przestrzennych, nawet do 11.000 w przypadku krzewów prowadzonych nisko archaicznym system “na głowę”. Najczęściej jednak w naszych warunkach stosuje się gęstość nasadzeń od 4.000 do 5.000 krzewów winorośli nahektar. Typowym rozwiązaniem jest rozstaw rzędów 200-

220cm, przy zachowaniu gęstości sadzenia w rzędzie na poziomie 80-100cm. Krzewy sadzi się w rzędach i z reguły formuje na stałych rusztowaniach z drutów rozpiętych pomiędzy słupkami, co znakomicie ułatwia mechanizację prac na winnicy. Bardzo rzadko już spotyka się tradycyjny sposób prowadzenia winorośli przy osobnych palikach, głównie z racji na zwiększenie zakresu prac wykonywanych ręczne.

Szerszy rozstaw i wysokie formy prowadzenia krzewów stosuje się na glebach żyznych i w przypadku silnie rosnących odmian, a także tam, gdzie występuje duże niebezpieczeństwo chorób grzybowych. Natomiast odmiany o słabszym wzroście lub na podkładkach osłabiających wzrost, można sadzić gęściej, szczególnie na glebach mniej zasobnych w wodę i składniki pokarmowe (np. kamienistych, piaszczystych). Takie gęste uprawy sprawdzają się szczególnie dobrze na suchych, przewiewnych i dobrze nasłonecznionych zboczach.

projekt winnicy Wyciąg z projektu odnowienia winnic zlokalizowanych pod Zamkiem w Janowcu, aut. W. Bosak

2. Orientacja rzędów

Uważa się, że na naszych szerokościach geograficznych korzystniejsze jest prowadzenie rzędów winorośli w kierunku północ-południe, co zapewnia optymalne nasłonecznienie krzewów. Jeśli mamy taką możliwość, zachowajmy taki właśnie układ rzędów, gdyż może to pomóc w lepszym dojrzewaniu

gron. W praktyce jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza na wąskiej działce rozciągniętej w kierunku wschód-zachód – w takim przypadku rzędy poprowadzone w kierunku południkowym byłyby bardzo krótkie i w praktyce nie nadawałyby się do mechanicznej uprawy.

rzędy winorośli Rzędy winorośli skierowane zgodnie ze spadkiem terenu w cełu ułatwienia uprawy, winnica Poraj Paczków, rok 2006

3. Warunki do mechanizacji uprawy

Można założyć, że niewielką przydomową winniczkę, liczącą 100 albo 200 krzewów będziemyuprawiać w całości ręcznie, jednak już w przypadku 10-arowej plantacji nie jest to raczej mało realne i należy wtedy pomyśleć o częściowej przynajmniej mechanizacji prac. Dlatego projektując nawet niewielką winnicę trzeba pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego dojazdu i możliwości użycia mechanicznego sprzętu.

 

Należy tak zaplanować rozstaw rzędów winorośli, aby szerokość międzyrzędzi pozwalała na przejazd traktora i maszyn potrzebnych do uprawy gleby i innych zabiegów agrotechnicznych. Powinniśmy także zadbać o odpowiednią przestrzeń manewrową na obydwu krańcach rzędów (tzw. zawrocie), co również jest uzależnione od wielkości ciągnika i maszyn. Zanim więc rozrysuje się ostateczny projekt winnicy trzeba wiedzieć jaki sprzęt będzie stosowany do jej uprawy.
3metrowa rozstawa winnicy Winnica o mniej typowym 3-metrowym rozstawie, umożliwia stosowanie tradycyjnych ciągników rolniczych, woj. lubuskie 2011

4. Winnice na zboczach

Winorośl jest rośliną ciepło- i światłolubną, dlatego najlepsze winnice w naszej strefie klimatycznej z reguły znajdują na stromych, dobrze nasłonecznionych zboczach. Z drugiej jednak strony uprawa winorośli w takim miejscu wiążą się z dodatkowymi trudnościami i nierzadko wymaga dodatkowych prac, aby zabezpieczyć stok przed erozją.

 

Często więc zachodzi konieczność wykonania odpowiednich odwodnień, murków oporowych, umocnienia skarp i tym podobnych zabiegów. Kolejnym problemem wiąże się z możliwością mechanizacji prac na zboczach o dużym spadku, co zazwyczaj wiąże się z wykonaniem tarasów, albo zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do pracy na stokach, jak ciągniki gąsienicowe, czy wyciągarki linowe typowe dla winnic mozelskich.

winnica w janowcu Pozostałości tarasów wraz z istniejącymi nasadzeniami z lat 30tych XX w., Zamek w Janowcu, zima 2010.

5. Ogrodzenia i osłony

Winnica na otwartym terenie, zwłaszcza jeśli jest położona z dala od domu powinna być ogrodzona, gdyż zarówno zwierzyna, jak i nieproszeni goście naszego gatunku mogą nam wyrządzić znaczne szkody. W miejscach otwartych i wietrznych warto też pomyśleć o założeniu osłon przed wiatrem, które mogą znacznie polepszyć mikroklimat winnicy.

Wszelkie ogrodzenia i osłony powinny być starannie rozplanowane, aby nie przeszkadzały w uprawie winnicy, nie zacieniały krzewów i nie utrudniały odpływu zimnego powietrza, gdyż wtedy tworzą się groźne dla winorośli zastoiska mrozowe.

VITI CULTURA wykona dla Państwa profesjonalny projekt winnicy, obejmujący rozplanowanie nasadzeń, podziału pól na parcele, wytyczenie dróg dojazdowych i przestrzeni manewrowych, projekty ogrodzeń, osłon i innej infrastruktury jak również tarasów, odwodnień i zabezpieczeń przed erozją.

Spełnij marzenia o własnej winnicy – z nami się uda!

Zobacz naszą ofertę »

krzak winorośli