RUSZTOWANIA - CHARAKTERYSTYKA

1. Rodzaje słupków

Obecnie na rynku działa wielu producentów oferujących słupki do winnic o przeróżnej konstrukcji i wyglądzie. Zdarza się, że ten sam producent oferuje kompletnie różne rozwiązania dotyczące kształtu i profilu słupków, a także zastosowanych zaczepów.

Powstaje zatem wątpliwość, czy producenci nie są do końca przekonani co do wyboru właściwych rozwiązań, czy też urozmaicają swoją ofertę głównie z powodów marketingowych? Efektem tego jest sytuacja, w której klienci są często zdezorientowani co do dokonania wyboru spośród wielu oferowanych modeli jak i decyzji, który z produktów naprawdę spełni ich potrzeby.

VITI CULTURA proponuje jeden zoptymalizowany system rusztowań do winnic, który łączy w sobie najlepsze cechy dotychczas stosowanych rozwiązań z wypracowanymi przez nas innowacjami. Opierając się na wieloletnich praktycznych doświadczeniach opracowaliśmy jeden optymalny kształt dla słupka przelotowego i jeden dla słupka skrajnego, tak aby mogły one być stosowane dla większości systemów prowadzenia winorośli.

Rozwiązanie to sprawdziło się już na wielu winnicach, przy różnych konfiguracjach terenu i rodzajach gleb, w kilku krajach Europy.

2. Słupki przelotowe.

Kształt tego słupka powstał dzięki przetestowaniu dziesiątek rozwiązań dostępnych na rynku. Obserwowaliśmy, jak rozmaite systemy rusztowania zachowują się w warunkach polowych, zarówno przy ich montażu, jak też podczas pracy w winnicy.

Proporcje szerokości czoła słupka do jego boków zbliżone są w przybliżeniu do stosunku 2:1 co odpowiada typowym obciążeniom jakie działają na zamontowane słupki, w tym przede wszystkim uderzeniom bocznych wiatrów jakie trafiają na długie rzędy winorośli. Jednocześnie proporcje te zapewniają wysoką stabilność i małą podatność na typowe ugięcia.

Przy projektowaniu zwróciliśmy szczególną uwagę na ilość zastosowanego materiału, tak aby zoptymalizować stabilność bez nadmiernego podnoszenia kosztów i ciężaru słupków. Przelotowe słupki do winnic VITICULTURA ™ wykonane są przy użyciu 1,463 kg stali na każdy metr bieżący słupka

(3,66kg dla typowego słupka 250cm). Plasuje nas to w górnej połówce produkowanych słupków, przy jednoczesnym zachowaniu cen zbliżonych raczej do produktów tańszych. Jesteśmy dumni, że udało się nam zaprojektować produkt optymalny także pod względem stosunku stabilność/cena.

Słupki przelotowe wykonane są ze stali o grubości 1,50 mm, tj. typowego wymiaru dla w pełni profesjonalnych zastosowań, jakie stosuje się na wielohektarowych plantacjach.

W przypadku plantacji mniejszych, zwłaszcza o krótkich rzędach, położonych w terenach o niskim ryzyku dużych porywistych wiatrów, możliwe jest zastosowanie słupków wykonanych z blach cieńszych o wymiarze technologicznym ok. 1,20 - 1,25mm. Uwaga: słupki w tej wersji nie mogą być stosowanie w przypadku zbiorów maszynowych a wysokość słupka może wynosić max 230cm.

słupki przelotoweSłupki VITICULTURA ™ zamontowane na Winnicy Srebrna Góra.

3. Słupki skrajne.

Słupki te posiadają identyczne czoło oraz zaczepy, używane do zapinania łańcuszków i drutów na odciągi. Proporcje wymiarów zbliżone są do 1:1 co znacznie lepiej odpowiada rozkładowi sił działających na słupki skrajne, w tym wypadku są to głównie siły działające wzdłuż rzędu.

Słupki skrajne wykonane są ze stali o grubości 2,00 mm, tj. typowego wymiaru dla tego rodzaju słupków.

Skrajne słupki do winnic VITICULTURA ™ wykonane są przy użyciu 2,434 kg stali na każdy metr bieżący słupka (6,57kg dla typowego słupka skrajnego o długości 270cm).

Słupki te można stosować do rzędów o długości do 200m.

słupki skrajneMontaż łańcuszków i drutu nośnego na słupku skrajnym

4. Długości słupków.

W przypadku zastosowań w krajach o mniejszym nasłonecznieniu, stosuje się słupki przelotowe o wysokości 230-270cm. Słupki skrajne są o 20cm dłuższe z racji na głębszy montaż i umieszczenie ich pod pewnym skosem. Dla takich rozwiązań proponujemy 12 zatok na druty, rozmieszczanych co 10cm.

Dla krajów południowych, gdzie stosuje się niższą wysokość prowadzenia szpalerów winorośli, wystarczające są słupki o wysokości 180-200cm, wyposażone w 8-10 zatok.

W ofercie posiadamy też unikalny na skalę światową system rusztowań do niskiego prowadzenia winorośli, z pniem o wysokości do 15-20cm. Prowadzenie stałych ramion ok. 15 cm nad ziemią (tj. na najniższym drucie) umożliwia całkowite przykrycie na zimę krzewu winorośli, tj. pnia, ramion i krótkich odcinków łozy z pąkami. System taki znajduje zastosowanie przede wszystkim w najchłodniejszych regionach winiarskich, przy uprawia odmian wrażliwych na przemarzanie. Niskie prowadzenie poprawia także warunki dojrzewania owoców i łozy.

długość słupkówWinnica Dom Bliskowice, zamontowane słupki przelotowe 240cm, skrajne 260cm oraz 6 drutów, 2 nośne i dwie pary.

4. Zatoki

Zastosowany w słupkach VITICULTURA ™ system zatok wewnętrznych stanowi dziś absolutnie wiodące rozwiązanie tego typu dostępne na rynku. Postaraliśmy się o zminimalizowanie wielkości zaczepów już na etapie projektowym, dodatkowo zaczep został zoptymalizowany także w późniejszej fazie testów. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwie najmniejsze wcięcia na zatoki, które nie osłabiają nadmiernie konstrukcji słupka, a jednocześnie dobrze spełniają

swoją podstawową funkcję zaczepu do drutów. Zamocowana te są dostosowane do typowych drutów do winnic ZnAl o średnicach 1.80, 2.00, i 2.20 mm i tylko takie polecamy.

Nasze zatoki posiadają funkcję „inteligentnej samoblokady”, która uniemożliwia samoczynne wypadnie drutu.

Zatoki w naszych słupkach przelotowych rozmieszczone są w odstępach co 10cm, przy czym najwyższa z nich znajduje się 5cm poniżej górnej krawędzi słupka.

zatokiStabilne ułożenie i zablokowanie drutu wew. zatoki.
krzak winorośli